Полезна информация


Новият слухов апарат

Когато започнете да носите слухови апарати за първи път, важно е да запомните, че отнема време да свикнете с тях и да усетите как те подобряват вашия слух.

Вашият специалист по слухопротезиране ще Ви покаже как да използвате слуховите си апарати, извличайки най-голяма полза от тях. Най-добрият начин е да започнете употребата им постепенно, като увеличавате броя часове, когато носите слуховите си апарати с всеки изминал ден и ги изпробвате в различни слухови ситуации.

С течение на годините може би сте забелязали, че не успявате да чуете много от звуците на живота правилно, като например шум от трафик на коли, хладилника, шумолене на листа или пеене на птички.

Когато за първи път сложите слухови апарати, звуците ще се появат отново и ще Ви се сторят шумни. Ще Ви е необходимо време, за да свикнете отново с тях, да научите как нещата звучат и от коя посока идват шумовете.

Не се предавайте! Само след седмица или повече, Вие ще свикнете с Вашите слухови апарати и ще осъзнаете как на повечето хора слуховите апарати са променили живота им.

Чрез носенето на слуховите си апарати, по няколко часа на ден, и увеличаването на часовете, Вие можете отново да научите Вашия мозък да се справя с тези звуци. Носенето на Вашите слухови апарати ще Ви помогне да разпознавате откъде идват шумовете и да научите най-добрите настройки за различните ситуации, в които се намирате.

Като започнете отново да чувате сигурни звуци, някой от тях могат да Ви се сторят малко високи. Ако е така, запишете си час при нашите специалисти по слухопротезиране, за да Ви бъде направена нова настройка на слуховите апарати.

Пет стъпки за успех

  • Започнете да слушате ежедневни шумове в познато обкръжение

  • Опитайте разговори с един човек в тиха стая

  • Опитайте разговори в малки групи

  • Започнете да носите вашия слухов апарат навън

  • Опитайте да носите вашия слухов апарат на шумно място като кръчма или ресторант

Ако някои от звуците Ви се сторят много шумни, запишете си час при Вашия специалист по слухопротезиране, за да Ви направи нова настройка на слуховия апарат.
 

Поддръжка на слуховите апарати

Старателната и рутинна грижа за вашия слухов апарат допринася за изключителната функционалност и дългия период на експлоатация.
Моля, използвайте следните спецификации като указание:

Обща информация

Преди да използвате спрей за коса или да прилагате козметика, вие трябва да отстраните своя слухов апарат от ухото си, защото тези продукти могат да го повредят. Когато не използвате слуховия си апарат, оставяйте отделението за батерията отворено, така че всякаква влага да може да се изпари. Уверявайте се, че винаги напълно изсушавате слуховия си апарат след употреба.

Ежедневно

Проверявайте отливката и тръбичката за отлагания на ушна кал и влага. Почиствайте повърхностите с кърпа без власинки. Никога не използвайте агенти като домакински почистващи препарати, сапун и др. за почистване на вашия слухов апарат. Ако е необходимо да почистите вашия слухов апарат по-сериозно, попитайте вашия слухопротезист за съвет и информация за филтри и таблетки за абсорбиране на влагата.

Ежеседмично

Почиствайте отливката (домче или SlipTip) с мека, влажна кърпа или със специална почистваща кърпа за слухови апарати. За по-подробни инструкции за поддръжка или за по-детайлно почистване, моля, консултирайте се със своя слухопротезист.

Ежемесечно

Огледайте звуковата тръбичка за наличие на промени в цвета, втвърдяване или пукнатини. В случай на такива промени, звуковата тръбичка трябва да бъде подменена. Моля, свържете се със своя слухопротезист.


Екипът на Ototon е на разположение за вашите въпроси:

или
попълнете формата и ние ще се свържем с Вас